Szkolenie dotyczące międzypokoleniowego rynku pracy

Z niemal rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, w dniach 27-30 września 2021 r., w Macedonii Północnej, odbyło się bilateralne szkolenie w ramach projektu VS/2019/0007 „Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, a także brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących kształtowania oceny ryzyka zawodowego według modułu opracowanego przez ekspertów CIOP – PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy). Moduł szkoleniowy dostępny jest dla wszystkich do pobrania pod tym LINKIEM.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na skutki długotrwałego oddziaływania czynników ryzyka i dyskomfortu dla przebiegu kariery zawodowej pracownika. Pogarszający się stan zdrowia pracowników i wynikająca z tej przyczyny absencja chorobowa stanowi jeden z istotniejszych elementów stereotypu jakim często kierują się pracodawcy kształtując strategie kadrowe firm. Stąd też, budowanie zarówno świadomości partnerów społecznych co do czynników obniżających dobrostan pracownika, jak i umiejętności projektowania komfortowego środowiska pracy należy uznać za fundament strategii wydłużania okresu aktywności zawodowej pracowników.

Drugiego dnia szkolenia uczestników zaszczycił swoją obecnością Ambasador RP w Macedonii Płn. Pan Wojciech Tyciński, który opowiedział o sytuacji na rynku pracy oraz współpracy polsko-macedońskiej w aspekcie gospodarczym i turystycznym, podkreślając bardzo dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami.

Finalnym produktem projektu jest także dwujęzyczny Raport podsumowujący pracę ekspercką poszczególnych krajów partnerskich projektu tj. Włoch, Belgii, Łotwy, Rumunii i Macedonii Północnej, w której znaleźć można m.in. konkretne, przykładowe zapisy porozumień autonomicznych partnerów społecznych w obszarze aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. Raport dostępny jest TUTAJ.

„Szkolenie stało na wysokim poziomie, omawiano wielu interesujących kwestii i wiedza zdobyta na szkoleniu pomoże mi w pracy związkowej w moim zakładzie – powiedział Krzysztof Prawdzik, z ełckiego oddziału firmy Animex, rekomendowany przez Sekretariat Spożywców do udziału w szkoleniu. „Wartością dodaną do szkolenia była możliwość poznania się i wymiany doświadczeń z kolegami-związkowcami z Macedonii” – dodał, podsumowując szkolenie.

Media społecznościowe: