Szkolenie w Bydgoszczy

W dniach 22-24.09.2020 r., w ramach projektu prowadzonego przez Dział Projektów Europejskich KK NSZZ „S”, kolejna grupa  przedstawicieli Sekretariatu Spożywców uczestniczyła w szkoleniu „Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”. Szkolenie odbyło się w Bydgoszczy.

Związkowcy mieli możliwość przeanalizować cały proces legislacji w jaki sposób tworzona jest ustawa. W ramach ćwiczeń, szkolący się stworzyli własny projekt zmian w Kodeksie Pracy i przeprowadzili jej pełną drogę do przyjęcia pod obrady stosownej komisji sejmowej. Pracowano również nad analizą ustawy o związkach zawodowych jak i kodeksu pracy.

„Ciekawe i dobrze przeprowadzone zajęcia. Istotne było to, że położono nacisk na ćwiczenia praktyczne. Dzięki temu łatwiej było zrozumieć poszczególne etapy, które trzeba przejść aby móc wprowadzić zmiany np. w Kodeksie Pracy” – ocenił Andrzej Paruzel z Mondelez w Skarbimierzu, jeden z uczestników.

Media społecznościowe: