Szkolenie w Kazimierzu Dolnym

W dniach 21-23 października 2019 r., w Kazimierzu Dolnym, członkowie
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” brali udział       
w szkoleniu „Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie
legislacji i stanowienia prawa pracy” zorganizowanym dla naszego
Sekretariatu przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej. Celem
szkolenia było nabycie oraz  podniesienie kompetencji eksperckich przez
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy. Przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne z tego zakresu. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z nową ustawą o ochronie danych osobowych i
rozporządzeniem o RODO.

Media społecznościowe: