Szkolenie w Kobylnikach k/Kruszwicy

W dniach 16-18 września 2019 r. Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” po raz kolejny przeprowadził szkolenie „Rozwój Związku” zorganizowane dla jego członków przez Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Szkolenie przeprowadził kierownik działu, kolega Janusz Zabiega. Dzięki szkoleniu uczestnicy wzmocnili swoje kompetencje m. in. w zakresie komunikacji i prowadzenia rozmów bezpośrednich z pracownikami niezrzeszonymi w związkach zawodowych. Zakończenie szkolenia oznaczało jednocześnie rozpoczęcie projektu, w ramach którego, pod opieką koordynatora, do czerwca przyszłego roku uczestnicy będą wprowadzali w życie zdobyte umiejętności. Działania te mają zaowocować zwiększeniem liczby członków poszczególnych komisji zakładowych i międzyzakładowych.

Media społecznościowe: