Szkolenie we Wrocławiu dla członków ERZ

W dniach 13-15.10.2020 r., we Wrocławiu, odbyło się szkolenie realizowane w ramach  międzynarodowego projektu prowadzonego przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ „S”: „ERZ – przetwarzanie informacji finansowych kluczowym czynnikiem skutecznych konsultacji i negocjacji”.

Szkolenie zgromadziło związkowców będących członkami europejskich rad zakładowych i miało na celu podniesienie kompetencji uczestników z zakresu umiejętności analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, wiedzy o podstawach prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, określenia co jest informacją poufną i w jakich sposób z nią postępować. Przeprowadzono również warsztaty z analizy finansowej i interpretacji jej wyników. Szkolenie stało na wysokim poziomie merytorycznym i wymagało dużego zaangażowania osób biorących w nim udział. Sekretariat był reprezentowany przez członków ERZ z HK Scan, Mondelez i Mars .

Media społecznościowe: