Szkolenie z legislacji i stanowienia prawa pracy

W dniach 6-8.10.2020 r., w Bydgoszczy odbyła się kolejna odsłona szkolenia „Rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy”. Cykl szkoleniowy realizowany jest przez Dział Projektów Europejskich KK NSZZ „S”.

Związkowcy biorący udział w szkoleniu nabyli kompetencje umożliwiające  prawidłowy udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa pracy.

W szkoleniu uczestniczyła kolejna grupa związkowców z Sekretariatu Spożywców.

Media społecznościowe: