Tarcza 4.0 z podpisem Prezydenta RP

23.06.2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0

Poniżej prezentujemy kluczowe rozwiązania ustawy:

  • czasowe przepisy antyprzejęciowe dla ochrony polskich firm przed wykupem przez inwestorów spoza Europy i OECD;
  • wsparcie budżetów samorządów;
  • ułatwienia dot. przetargów;
  • dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;
  • wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu;
  • wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19;
  • ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej.

Większość z nich nie dotyczy na wprost spraw pracowniczych, dlatego nieco szerzej zajmiemy się jedynie kwestią tzw. „wakacji kredytowych”

Ustawa umożliwia skorzystanie z nich tym kredytobiorcom, który po dniu 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne źródło dochodu traktowane jako główne.

Oznacza to, że jest możliwe 3-miesięczne zawieszenie spłaty kredytu, który został zawarty przed dniem 13 marca 2020 r. i w którym zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W przypadku, w którym kredytobiorca posiada kilka kredytów u danego kredytodawcy, przepisy ograniczają możliwość skorzystania z uprawnienia do zawieszenia umowy tylko w stosunku do jednego z nich wedle wyboru kredytobiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.
Pamiętajmy o tym, że „wakacje kredytowe” wydłużają okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie  o okres zawieszenia wykonywania umowy. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu.
„Wakacje kredytowe” nie dotyczą kredytów studenckich.

Media społecznościowe: