Trójstronny Zespół dla Branży Spożywczej ponownie działa!

W dniu 25.03.2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Sekretariatu, przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, członek Rady Sekcji Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „S” Adam Urbański i Jan Hałaś przewodniczący Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „S”, jak również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a także reprezentanci organizacji Pracodawców.

Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Zespołu po blisko czteroletniej przerwie pierwszą część spotkania poświęcono na sprawy formalno-regulaminowe.

Natomiast w drugiej części, dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiciele Sekretariatu poruszyli tematy niewystarczającej pomocy dla branży HoReCa, zagrożeń wynikających z rozwijania się choroby ASF, ewentualnych zmian ustawy o spółdzielczości mleczarskiej i mocno podkreślali potrzebę wyodrębnienia w strukturze Ministerstwa Rolnictwa komórki odpowiedzialnej ze sektor spożywczy. Strona rządowa podkreślała, że decyzja o wyodrębnieniu takiego departamentu już zapadła. Obecnie należy ją zrealizować.

Przedstawiciele organizacji pracodawców zwracali uwagę na potrzebę konsultowania inicjatyw ustawodawczych w zakresie branży spożywczej, wskazując na – ich zdaniem – niezgodną z dyrektywą unijną nowelizację ustawy o przewadze konkurencyjnej.

Zbigniew Sikorski zasygnalizował aby w perspektywie długoterminowej Zespół miał na uwadze zawarcie kontraktu dla całej branży spożywczej.

W podsumowaniu spotkania uzgodniono listę tematów i ich zakres, które będą poruszane w najbliższej kolejności na następnych spotkaniach

 Cieszymy się z tego posiedzenia. To duży sukces Rady Sekretariatu, która de facto była głównym motorem reaktywacji Zespołu.

Media społecznościowe: