W 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy,

w 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” składam wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim zaangażowanym w walkę o godność i podmiotowość ludzi pracy. Niech duch Solidarności, który przez tyle lat zawsze nam towarzyszył prowadzi nas dalej.

Zbigniew Sikorski

przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ ”Solidarność”

Gdańsk, 31 sierpnia 2020 roku

Media społecznościowe: