W Sejmie o KSC i Narodowym Holdingu Spożywczym

2 kwietnia 2019 roku w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Rolnictwa odbyła się dyskusja na temat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz spółki „Elewarr”. Prezesi spółek przedstawili informację o sytuacji ekonomicznej zakładów. W sprawie powołania Narodowego Holdingu Spożywczego, Wice- Minister Rolnictwa Pan Tadeusz Romańczuk poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma gotowego programu. Zapewnił, że w okresie miesiąca dokument, zostanie przesłany do wszystkich zainteresowanych stron.
W spotkaniu ze związkowej strony wzięli udział: przedstawiciele Komisji  Zakładowej w Krajowej Spółce Cukrowej, Stanisław Lubaś -Przewodniczący K.S. Cukrownictwa oraz Zbigniew Sikorski -Przewodniczący Sekretariatu.

Media społecznościowe: