Walczymy o emerytury stażowe

W dniu 25.05.2021r., w Warszawie, na spotkaniu Komisji Krajowej NSZZ „S” z przewodniczącymi Regionów i Sekretariatów branżowych, został utworzony komitet inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych.

Kolejnymi etapami działania będzie zebranie 1000 podpisów obywateli popierających projekt i zawiadomienie o tym fakcie Marszałka Sejmu.

„Po formalnym przyjęciu zawiadomienia przez Marszałka, będziemy musieli wykonać największą część pracy i przedstawić listę 100 000 podpisów popierających projekt „Solidarności” – mówi obecny na spotkaniu, Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu Spożywców – Wierzę, że to nam się uda.

Projekt ustawy przygotowany przez Solidarność, który zostanie złożony u marszałek Sejmu “jasno mówi, że jest tylko jedno obostrzenie – 40 lat pracy składkowej mężczyzn, 35 lat pracy składkowej kobiet i uzbierany minimalny kapitał”. Tak, aby pracownik czy pracownica, którzy zdecydują się odejść na emeryturę, mieli zapewnioną minimalną emeryturę, a państwo nie musiało do niej dopłacać.

Media społecznościowe: