Walne Zgromadzenie członków EFFAT

W dniu 25.11.2020 r., w formule online, odbyło się Walne Zgromadzenie członków EFFAT. Podczas spotkania omówiono kluczowe obszary na których w ostatnich miesiącach koncentrują się działania europejskiej federacji związkowej tj. ochrona zdrowia i dochodów pracowników , jak również zachowanie miejsc pracy.

Sekretarz Generalny EFFAT, Kristjan Bragason zaakcentował również, że pomimo trudności wynikających z COVID-19 będą nadal realizowane działania mające na celu zaktywizowanie jak największej liczby afiliowanych organizacji.

Członkowie EFFAT pozytywnie ocenili działania KE w walce z ekonomicznymi następstwami pandemii. Zawieszenie reguł fiskalnych UE, gwarancje budżetowe dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nowa linia kredytowa dla państw członkowskich w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), SURE (tymczasowe wsparcie w celu złagodzenia ryzyka bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej) z budżetem 100 mld euro to dobre posunięcia. Zwracano jednak uwagę, że podjęte z pewnym opóźnieniem. 

Szczególnie koncentrowano się nad omówieniem problemów branży turystycznej i przetwórstwa mięsnego. W tych obszarach prowadzone są  działania zespołów eksperckich mające na celu wprowadzenie, wspólnie z Komisją Europejską, regulacji osłonowych dla sektora turystyki i rozwiązujących podstawowe problemy w sektorze przetwórstwa mięsnego.

Więcej na ten temat można przeczytać na:

Tam również dostępne są dokumenty robocze sesji plenarnej.

Media społecznościowe: