Walne Zebranie Delegatów Sekcji Przemysłu Piwowarskiego

W dniach 24-25.10.2019 r. w miejscowości Mąchocice Kapitulne, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej  Sekcji  Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu, oprócz delegatów, udział wzięli zaproszeni goście. Pan Bartosz Morzycki – dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie  oraz Zbigniew Sikorski przewodniczący Rady Sekretariatu. Pan Bartosz Morzycki przedstawił aktualną sytuację w branży i wyzwania przed jakimi stoi przemysł piwowarski. Przedstawiciele poszczególnych organizacji zakładowych zrzeszonych w Krajowej Sekcji przedstawili informacje dotyczącą funkcjonowania struktur związkowych w ich zakładach pracy i sytuację samych przedsiębiorstw. Strona związkowa wystąpiła do obecnego przedstawiciela związku pracodawców z propozycją rozpoczęcia negocjacji na temat branżowego zbiorowego układu pracy. Strony umówiły się, że do tego tematu wrócą na kolejnych spotkaniach.

Media społecznościowe: