Warsztaty dotyczące Europejskich Rad Zakładowych dla związkowców „S” z MOWI Poland

Rosną szanse na powołanie Europejskiej Rady Zakładowej w norweskim potentacie z branży akwakultury, firmie MOWI. Firma jest największym producentem łososia na świecie, z około 20-procentowym udziałem w światowym rynku, jak i liczącym się podmiotem w całej branży przetwórstwa owoców morza.

Dzięki dobrej współpracy Sekretariatu Spożywców z europejską federacją związkową EFFAT, zainteresowaniem norweskich związkowców powołaniem takiego pracowniczego forum umożliwiającego związkową współpracę na poziomie międzynarodowym, jak również konsultację z zarządem centralnym firmy, rusza proces formowania ERZ w firmie MOWI. Rzecz jasna nie powinno w tym procesie zabraknąć przedstawicieli polskich pracowników koncernu. Jednocześnie, aby nasi związkowcy byli wartością dodaną dla zespołu, który będzie pracował nad powołaniem ERZ i negocjował z zarządem centralnym warunki jej funkcjonowania, niezbędne jest poszerzenie ich wiedzy z tego zakresu. Temu służyło spotkanie robocze z członkami zakładowej komisji „S” w Mowi, zorganizowane przez Sekretariat Spożywców z Przemkiem Pytlem z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ „S”, który na co dzień zajmuje się m. in. tematyką europejskiej współpracy związkowej.

„Spotkanie miało charakter rozmowy, warsztatów, w których omówiliśmy podstawowe kwestie dotyczące zasad powołania europejskich rad zakładowych, przepisów, które je regulują i stronie praktycznej procesu, potencjalnym rafom, które mogą się pojawić podczas negocjacji, jak i punktów, na które należy koniecznie zwrócić uwagę. – mówi Przemek Pytel – Ważne jest to aby przedstawiciele pracowników pamiętali, że na pracodawcy ciążą odpowiednie obowiązki, które powinien wypełnić aby dać pracownikom możliwość stworzenia forum informacyjno-konsultacyjnego, w którym będzie brała udział ich reprezentacja jak i przedstawiciele zarządu centralnego.”

„Dużo nowej wiedzy, podanej w bardzo ciekawy sposób – na gorąco komentowała Izabella Hebbel, przewodnicząca KZ „S” w MOWI Poland – Nowe informacje potrzebują czasu aby odpowiednio je wykorzystać. Natomiast w razie pytań liczymy na pomoc Sekretariatu i Działu Branżowego KK. Dla nas to duża rzecz aby udało się stworzyć taką radę w naszej formie. Jesteśmy zgodni, że dla pracowników z Duninowa, to jedyna możliwość aby spotkać się z zarządem centralnym firmy i dowiedzieć się jakie ma plany względem naszych miejsc pracy.”

Media społecznościowe: