Warsztaty szkoleniowe dla związkowców z branży mięsnej

„Europejskie Rady Zakładowe jako narzędzie organizowania pracowników w branży mięsnej” to był temat warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w Gdańsku, w dniach 2-4 listopada br.
Przedstawiciele związków: duńskiego NNF, fińskiego SEL oraz polskich: NSZZ „Solidarność” i OPZZ dzielili się najlepszymi przykładami w organizowaniu i negocjowaniu warunków pracy i płacy.
Szkoleniowcy z ETUI i C.O.Z.Z przygotowali materiały szkoleniowe i ćwiczenia grupowe rozwijające umiejętności współpracy między związkami w koncernie i w ramach jednej organizacji.
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” reprezentowali przedstawiciele: Animexu, Sokołowa i HK Scan. W ostatnich latach tj. w okresie 2005-2020, obroty przemysłu mięsnego w Polsce, wzrosły aż o 186%. Polska jest czołowym producentem mięsa w Europie.
Duże firmy koncentrują 95% produkcji, zatrudniając 73% pracowników. Branża jest na niskim poziomie rentowności. Podobne problemy spotykamy w całej Europie. Pracownicy przemysłu mięsnego narażeni są na wypadki spowodowane używaniem ostrych narzędzi, chemikaliów czy kontaktem z mięsem (antybiotykoodporność).
Silne organizacje związkowe są potrzebne, aby poprawić warunki BHP, standardy pracy i wysokość wynagrodzeń.
Warsztaty były częścią większej kampanii EFFAT dedykowanej branży mięsa. Podobne seminaria odbędą się na Słowacji i w Irlandii.

Media społecznościowe: