Warsztaty szkoleniowe w Leuven

W dniach 04-06.03.2020 w belgijskim Leuven odbyło się szkolenie dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego jako narzędzia dialogu społecznego w zakładzie pracy . Inicjatorem i liderem pomysłu jest KK NSZZ „Solidarność” . Projekt jest prowadzony we współpracy z partnerami związkowymi ACV-CSC Belgia , LBAS Łotwa oraz CIOP Warszawa . Celem szkolenia było nabycie  wiedzy i umiejętności w temacie starzenia się społeczeństwa oraz praca w starszym wieku . W szkoleniu uczestniczył członek naszego Sekretariatu, Adam Urbański z firmy Agryf Szczecin Sp. z o.o. Organizacja Zakładowa w Agryf Szczecin Sp. z o.o. planuje zawarcie porozumienia z Pracodawcą w ramach projektu „Aktywne starzenie się  pracowników”.

Media społecznościowe: