Warsztaty szkoleniowe w Warszawie

W dniach 25-26 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się szkolenie “Wzmocnienie naszego związku – “Strengthening Our Union” zorganizowane  przez IUF i Sekretariat dla związkowców z firm transnarodowych . IUF reprezentowany był przez Emilię Janicką – koordynator IUF na Polskę i Sarah Meyer, z ramienia IUF, odpowiedzialną za współpracę międzynarodową w przemyśle spożywczym.

Zajęcia warsztatowe koncentrowały się na budowie efektywnych zespołów zadaniowych, psychologii grupy, umiejętnościach mapowania zakładów pracy pod kątem pozyskiwania nowych związkowców i określeniu priorytetowych problemów pracowniczych.

Dodatkowo, gość warsztatów Sarah Meyer, przedstawiła strategie i kampanie prowadzone przez IUF, jak również zakres pomocy na jaką, organizacje zrzeszone w Sekretariacie, mogą liczyć ze strony struktur międzynarodowych.

Na szkoleniu obecny był przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, który jako przykład rozwoju związku, omówił przyjęcie nowych organizacji zakładowych, które przystąpiły do Sekretariatu  w nowej kadencji 2018-2023.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za  prowadzenie poszczególnych modułów szkoleniowych.

Szerzej do tematu odniesiemy się w grudniowym wydaniu biuletynu.

Media społecznościowe: