Wdrażanie „Tarczy antykryzysowej”

31 marca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”. Od 1 kwietnia br. rząd może rozpocząć realizację programu walki z ekonomicznymi skutkami pandemii.

Z perspektywy członków „Solidarności” należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że udzielenie pomocy  w ramach „tarczy antykryzysowej”, tym przedsiębiorstwom, które ogłoszą tzw. „przestój ekonomiczny”, zależne jest od podpisania porozumienia z „reprezentatywnymi” związkami tzn. zrzeszającymi powyżej 5 proc. pracowników, lub z przedstawicielami pracowników jeśli w zakładzie związku nie ma lub nie ma on reprezentatywności. Technicznie wygląda to w ten sposób, że kopia takiego porozumienia musi trafić do okręgowego inspektora pracy. Porozumienie musi wyszczególniać grupy zawodowe będące na postoju, lub pracujące w obniżonym wymiarze czasu pracy, stopień obniżenia czasu pracy oraz okres jego obowiązywania.

To bardzo ważny punkt, który udało nam się, jako „Solidarność” uzyskać w rozmowach z rządem.

Wnioski należy składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w kolejności złożenia – uwaga! –  do wyczerpania środków. Na ten moment rząd przeznaczył 800 mln zł. Oczywiście ta kwota może zostać zwiększona – zależy to od decyzji rządu.

W zakładce Biblioteka – link poniżej – znajduje się więcej informacji o tych regulacjach „tarczy antykryzysowej”, które bezpośrednio dotyczą pracowników i związków zawodowych.

Media społecznościowe: