Webinar delegatów do Europejskich Rad Zakładowych

Przegląd dobrych praktyk w procesie konsultowania i informowania strony pracowniczej w ramach Europejskich Rad Zakładowych był przewodnim tematem wirtualnego spotkania przedstawicieli Sekretariatu Spożywców, którzy zasiadają w ERZ. Webinar odbył się 27.05.2021 r.

Spotkanie prowadzili Marcin Klimczyk, koordynator d/s ERZ w Sekretariacie i Emilia Janicka, koordynator IUF.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że obecnie nie ma realnej alternatywy dla Rad, w  związku z tym należy wspierać tę ideę, kłaść nacisk na egzekwowanie uprawnień delegatów i rozwijać swoje kompetencje poszerzając wiedzę i wymieniając doświadczenia.

Było to kolejne z cyklu spotkań dla delegatów do ERZ organizowane w Sekretariacie. Widząc ich efekty, cyklicznie będą organizowane kolejne.

Media społecznościowe: