Więcej demokracji w miejscu pracy – konferencja dla członków Europejskich Rad Zakładowych

W dniach 10-11.10.2018 r. w Brukseli odbyła się doroczna konferencja dla członków ERZ. W tym roku konferencja była pod hasłem „Więcej demokracji w miejscu pracy”. Powodem takiego tematu konferencji był wprowadzony przez Komisję Europejską pakiet praw dotyczących spółek i firm europejskich. Pakiet wprowadza wiele udogodnień dla spółek dotyczących ich fuzji, zakładania, przenoszenia. Prawa te pozwalają na „optymalizację” działania firm tak żeby zwiększać zyski. Niestety Komisja zapomniała o prawach pracowniczych : zwiększeniu roli przedstawicieli załogi, ich udziału w radach zarządzających.

„Więcej demokracji w pracy jest dobre dla pracowników i kierownictwa – poprawia ona życie zawodowe i przyczynia się do sukcesu gospodarczego, stabilności zatrudnienia i dobrego ładu korporacyjnego.”- powiedział Peter Scherrer Sekretarz Generalny ETUC. Pierwszy dzień zakończył się naszą demonstracją pod gmachem Parlamentu Europejskiego. Na zakończenie mała delegacja przekazała na ręce Przewodniczącej Parlamentu Europejski Apel w sprawie zwiększania demokracji w pracy. Apel podpisało m.in., około 900 polityków, naukowców i liderów związkowych.

Drugi dzień konferencji to dwa panele dyskusyjne : ERZ wobec cyfryzacji miejsca pracy i Brexit a Europejskie Rady Zakładowe. W prezentacji przedstawiciela ERZ AXA omówiono porozumienie zawarte z pracodawcą o prawie do odłączenia się. W związku z tym, że posługujemy się elektronicznymi środkami łączności tzn., telefon komórkowy, maile, portale społecznościowe często jest tak że w pracy jesteśmy cały dzień lub cały weekend. W porozumieniu zawartym w AXA pracodawca uznaje prawo pracownika do nie odpowiadania na smsy, maile itp., po zakończeniu dnia pracy. Druga prezentacja przedstawiona przez Gerry McCormaca – Sekretarza Generalnego irlandzkich związków zawodowych SIPTU dotyczyła problemów społeczno-gospodarczych, które dotkną Irlandię i Wielką Brytanie po Brexicie. W skrócie powiem- są olbrzymie, a politycy niechętnie o nich mówią. W prezentacji zasygnalizowano również sprawę praw pracowniczych. Firmy działające w W.Brytani nie będą obowiązywały Dyrektywy unijne. Z kolei firmy z Unii mogą kwestionować prawo pracowników ze swoich brytyjskich oddziałów do zasiadania w ERZ.

Na zakończenie Peter Scherrer przedstawił jakie działania chce podjąć ETUC, żeby przekonać nową Radę Europejską i Parlament do regulacji prawnych uwzględniających prawa pracownicze i zwiększenie demokracji w miejscu pracy.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji pod gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

E. Święcicki

Media społecznościowe: