Więcej w portfelu pracowników szczecińskiego Agryfu

W zeszłym tygodniu organizacje związkowe działające w firmie „Agryf”, szczecińskim oddziale firmy Animex S.A., podpisały korzystne porozumienie płacowe na 2023 rok.

Każdy z pracowników otrzyma podwyżkę w kwocie 480 zł brutto miesięcznie, wypłacaną już od stycznia. Dodatkowo istnieje możliwość aby pracownicy firmy otrzymywali miesięcznie do 120 zł brutto. Ta dodatkowa składowa uzależniona jest od wyników oceny pracowniczej.

Pomimo trudnego czasu dla branży, związanego z ograniczeniami dostępności surowców i znacznie wyższymi kosztami produkcji, pracodawca przychylił się do żądań związków zawodowych. Wypracowany kompromis dobrze rokuje na dalszą współpracę pracodawcy ze stroną pracowniczą.

Gratulacje dla Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która stanowi wiodąca organizację w firmie!

Media społecznościowe: