Władze

RADA SEKRETARIATU W KADENCJI 2023-28:


Przewodniczący Rady Sekretariatu
ZBIGNIEW SIKORSKI


Zastępca Przewodniczącego
JAN HAŁAŚ


Zastępca Przewodniczącego
BARTOSZ KOMUDA


Zastępca Przewodniczącego

STANISŁAW LUBAŚ


Skarbnik
ANDRZEJ NOWACKI


Sekretarz
WALDEMAR KISZKIEL


Członek Prezydium
CEZARY KOŁODZIEJSKI


Członek Prezydium
JACEK ŁABĘDZKI


Członkowie Rady:

BARBARA BZOWSKA

PIOTR FABIAŃSKI

WITOLD GALIK

MARCIN KLIMCZYK

ZBIGNIEW KOBAN

ANDRZEJ MAZUR

DARIUSZ SKOREK

JAROSŁAW SZYMAŃSKI


Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: ANNA ZIĘTEK