Wspieranie branży turystycznej w kryzysie

19 czerwca Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie transportu i turystyki w 2020 r., wzywając do dalszych działań w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem oraz do wprowadzenia specjalnej linii budżetowej dla wsparcia tego sektora.

Sektor turystyki Unii Europejskiej w liczbach w całej UE*: 

  • Zapewnia 11,2% miejsc pracy w UE 
  • Obejmuje 3 miliony firm, z których 90% to Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)
  • Odpowiada za 9,5% całkowitego PKB UE 

Jest to kontynuacja działań podjętych przez Komisję Europejską. Koordynacja działań na szczeblu unijnym może pomóc całemu sektorowi wyjść z obecnego kryzysu.

Media społecznościowe: