Wybory do Europejskiego Zespołu ds. Dialogu Społecznego w Lactalis

W ramach współpracy z EFFAT, przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”, Andrzej Mazur i Tomasz Romaniak, jako obserwatorzy z ramienia „Solidarności”, uczestniczyli w wyborach do europejskiego forum reprezentacji pracowników w Grupie Lactalis.

W dniach 17-18 października br., w jednym z zakładów grupy Lactalis „Obory” w Kozienicach odbył się pierwszy etap wyborów do Europejskiego Zespołu ds. Dialogu Społecznego w Lactalis. Europejski Zespół działa w formule obowiązującej europejskie rady zakładowe i na mocy przepisów je stanowiących. W pierwszym etapie wyborów pracownicy firmy wskazują elektorów z poszczególnych zakładów, a w kolejnym kroku, elektorzy, ze swojego grona, wyłaniają jednego delegata i maksymalnie trzech jego zastępców. To grono może reprezentować pracowników z Polski na forum europejskim, gdzie ma możliwość spotkania z przedstawicielami zarządu centralnego firmy.

„Warto podkreślić dobre przygotowanie i przebieg wyborów w kozienickim zakładzie – mówi Andrzej Mazur, na co dzień szef „S” w siedleckim Zentis-ie – Także duże brawa dla Komisji Wyborczej, jak również pracowników, którzy wypełnili 50% wymóg frekwencyjny aby wybory mogły być uznane za ważne. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu i życzymy powodzenia na kolejnym.”

Media społecznościowe: