Wybory w Grupie Żywiec SA

Andrzej Biegun ponownie wybrany przewodniczącym „S” w Grupie Żywiec SA.

W dniu 30 marca br., w miejscowości Brzuśnik, odbyły się wybory organizacji związkowej „Solidarności” działającej w Grupie Żywiec SA na kadencję 2023-2028. Zebrani delegaci wysoko ocenili dotychczasowe działania Komisji co zaowocowało ponownym wyborem Andrzeja Bieguna na stanowisko przewodniczącego.

W czasie zebrania miał miejsce wzruszający moment pożegnania Krzysztofa Jaska, solidarnościowej legendy z Grupy Żywiec, który odchodzi na emeryturę.

W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Sikorski, który  w imieniu Rady Sekretariatu,  podziękował Krzysztofowi Jaskowi za wieloletnią działalność związkową. Dziękujemy!

Media społecznościowe: