Wybory w Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Philip Morris Polska S.A.

W dniu 16 kwietnia br. w Dobczycach k/ Krakowa odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris Polska S.A.

Głównym celem zebrania było dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji w związku z przejściem Rudolfa Greca wieloletniego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Philip Morris Polska S.A. i członka Krajowej Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego na emeryturę.

W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Komisji został wybrany Jacek Łabędzki. Serdecznie gratulujemy.

Media społecznościowe: