Wybory w Krajowej Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii NSZZ „Solidarność”

W dniu 15 maja, w warszawskim hotelu Mercure, odbyły się wybory nowych władz Sekcji Hotelarstwa i Gastronomii NSZZ „S”, wchodzącej w składa Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. Gościem na spotkaniu wyborczym Sekcji był przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski. Wybory były nadzorowane przez Dariusza Skorka z regionu Mazowsze.
Do władz Sekcji zostali wybrani jednogłośnie:
Bartosz Komuda, jako przewodniczący;
Jarosław Szymański, jako z-ca przewodniczącego;
Katarzyna Gryciuk, jako sekretarz;
Urszula Tarnowska, jako skarbnik.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:
Krzysztof Kostro, jako przewodniczący;
Przemysław Nowotny, jako członek;
Konrad Pruszewski; jako członek.

Wybory odbyły się bardzo sprawnie i przebiegały w dobrej atmosferze. Szczególnie wzruszającą chwilą było uroczyste pożegnanie wieloletniego przewodniczącego Sekcji Eugeniusz Grodeckiego. Przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski podziękował mu za zaangażowanie w sprawy pracowników hotelarstwa w Polsce, jak również w prace Rady Sekretariatu.

„Wyzwanie na kadencje 2023-2028 – mówił nowy przewodniczący Sekcji, Bartosz Komuda – to przede wszystkim zwiększenie członków Sekcji. Hotelarstwo to duży sektor gospodarki w Polsce, wierzę, że polscy pracownicy tego sektora potrzebują związków zawodowych, potrzebują „Solidarności”. Chcemy powiększać już istniejące organizację związkowe i tworzyć nowe.”

Powodzenia!

Media społecznościowe: