Wybrano członków Prezydium Komisji Krajowej na kadencję 2023-28

W środę, 15 listopada br., w Spale, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” X kadencji. Jednym z najważniejszych punktów obrad był wybór członków Prezydium.

Po 13 latach działalności jako wiceprzewodniczący Związku z Prezydium odchodzą: Tadeusz Majchrowicz odpowiedzialny za struktury terenowe, Henryk Nakonieczny odpowiedzialny za dialog społeczny i negocjacje, Ewa Zydorek sekretarz Komisji Krajowej i Bogdan Kubiak odpowiedzialny za struktury branżowe.

Nowy skład Prezydium wyłoniono podczas środowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które odbywało się w związkowym ośrodku w Spale.

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, a zarazem przewodniczący Prezydium, Piotr Duda zawnioskował na posiedzeniu o poparcie czterech kandydatów do nowego Prezydium: 

Na funkcję zastępcy przewodniczącego wybrano: Grzegorza Adamowicza – przewodniczącego Zarządu Regionu Elbląskiego, Macieja Kłosińskiego – przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej, Bartłomieja Mickiewicza – przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa. Natomiast funkcję skarbnika Komisji Krajowej ponownie powierzono Jerzemu Jaworskiemu.

Z punktu widzenia władz i członków Sekretariatu Spożywców najistotniejsza jest nominacja Bartłomieja Mickiewicza, który będzie stał na czele Biuro Branżowo-Konsultacyjnego NSZZ „S” i odpowiadał za struktury branżowe. Liczymy na owocną współpracę.

W toku dalszych obrad Komisja Krajowa NSZZ „S” przyjęła dwa stanowiska, w których sprzeciwiła się likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz przywróceniu przywilejów funkcjonariuszom SB.

Natomiast w punkcie poświęconym omówieniu bieżących działań Związku, głos zabrał przewodniczący Rady Sekretariatu. Zbigniew Sikorski poinformował delegatów o sytuacji pracowników firmy Mondelez, przeprowadzonych pod zakładem firmy w Bielanach Wrocławskich pikietach w dniach 4 października i 6 listopada i podziękował Regionom Dolnośląskiemu, Śląska Opolskiego i Płockiemu za ich wsparcie. Przedstawił również informacje o coraz trudniejszej sytuacji pracowników w Casinos Poland.

Media społecznościowe: