Wybrano nowe władze Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”

W dniach 28-30 czerwca br., w Sierpcu odbył się Kongres Wyborczy Sekretariatu Spożywców. Zebrani delegaci ponownie wybrali Zbigniewa Sikorskiego na przewodniczącego Rady Sekretariatu. 

„Bardzo dziękuję delegatom za poparcie mojej kandydatury i wybór na kolejną kadencję –  powiedział Zbigniew Sikorski – Jest to dla mnie dodatkowa satysfakcja bowiem łatwiej jest wygrać pierwszy raz aniżeli utrzymać osiągniętą pozycję. Także cieszę się, że nie zawiodłem Was i tak jak 5 lat temu mówiłem o potrzebie zdynamizowania działań naszej struktury branżowej, tak obecnie możemy powiedzieć, że to było dobre 5 lat dla naszego Sekretariatu. Nasze osiągnięcia miały miejsce nie tylko dzięki mnie, ale również dzięki pozostałym członkom Rady i gronie osób wspomagających naszą strukturę. Dziękuję za dotychczasową pracę i zaufanie, jakim mnie ponownie obdarzyliście.”

Delegaci wybrali szesnastoosobową Radę Sekretariatu. Po ukonstytuowaniu się skład Rady wygląda następująco:

1. Zbigniew Sikorski – przewodniczący

2. Bartosz Komuda – zastępca

3. Stanisław Lubaś – zastępca

4. Jan Hałaś – zastępca

5. Waldemar Kiszkiel – sekretarz

6. Andrzej Nowacki – skarbnik

7. Cezary Kołodziejski – członek Prezydium

8. Jacek Łabędzki – członek Prezydium

9. Barbara Bzowska – członek Rady

10. Witold Galik – członek Rady

11. Piotr Fabiański – członek Rady

12. Marcin Klimczyk – członek Rady

13. Zbigniew Koban – członek Rady

14. Andrzej Mazur – członek Rady

15. Dariusz Skorek – członek Rady

16. Jarosław Szymański – członek Rady

Natomiast przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sekretariatu została Anna Ziętek.

„Gratuluję wszystkim wybranym na funkcje związkowe – podsumował wybory nowy przewodniczący – Teraz czas ponownie zakasać rękawy i zająć się codzienną pracą. Wydaje się, że następne lata będą okresem pełnym napięć nie tylko w naszej branży, także wyzwań dla aktywnych związkowców nie zabraknie”

Osobne słowa podziękowania zostały przekazane gościom, którzy swoją obecnością podnieśli rangę wydarzenia. W Kongresie brali udział: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, sekretarz generalna IUF Sue Longley, starosta sierpecki Andrzejowi Cześnik, przedstawiciele branżowych organizacji pracodawców Bartłomiej Morzycki i Grzegorz Gańko, przewodniczący poszczególnych Regionów NSZZ „S” Marek Bogusz, Kazimierz Kimso i Andrzej Burnat i last but not least honorowy przewodniczący Rady Sekretariatu Mirosław Nowicki. Wirtualnie z uczestnikami Kongresu połączył się sekretarz generalny EFFAT Kristjan Bragason.

Media społecznościowe: