WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego

W dniach 30 wrzesień – 2 październik w Majerczykówce, gmina Poronin, odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego.

Przed otwarciem WZD spotkała się Rada Sekcji, która przegłosowała zmiany w składzie Prezydium. Zastępcami Przewodniczącego wybrani zostali:

– Artur Krasiński z Mars Polska,

– Sławomir Niemirski z Barry Callebaut, który dodatkowo pełnić będzie funkcję Skarbnika.

Z funkcji Zastępcy Przewodniczącego zrezygnował Grzegorz Szumer, a z funkcji Członka Prezydium Jacek Rosół.

Podczas WZD podjęto uchwałę o przyjęciu do Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego, organizację zakładową NSZZ „Solidarność” z Fabryki Cukierków „Pszczółka”. Wobec wniosku zgłoszonego przez przedstawicieli Pszczółki, WZD podczas wyborów uzupełniających przyjęło na członka Rady Sekcji kolegę Pawła Wójcika jako przedstawiciela F.C. „Pszczółka”. Jest to pierwsza organizacja w Sekcji,  której właścicielem jest Skarb Państwa.

W  dalszej części obrad sprawozdanie z działalności przedstawili poszczególni członkowie prezydium Rady Sekcji, omawiając dotychczasowe działania oraz plany na najbliższy okres.

WZD Sekcji omówiło bieżące problemy związane z działalnością w poszczególnych zakładach pracy. Skupiło się także na wniosku Rady Sekcji dotyczącym powrotu w przedsiębiorstwach dodatku stażowego.

Przewodniczący Rady Dariusz Skorek przybliżył zebranym ostatnie decyzje Rady oraz dalsze działania związane z  podpisaniem porozumienia ze stowarzyszeniami pracodawców naszego sektora.

WZD Sekcji gościło Emilię Janicką – koordynatora IUF, która w prezentacji przedstawiła swoją rolę i oczekiwania IUF wobec działań i zamierzeń Sekcji.

Obecny był także Piotr Wideryński z CDO 24, który przybliżył działania swojej firmy na rzecz Sekcji oraz poszczególnych organizacji, które mają podpisane porozumienia z CDO24. Przedstawił informacje dotyczące firmy Dr Oetker Dekor, firmy Mokate i Komisji Koordynacyjnej w grupie Mondelez.

Media społecznościowe: