WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „S”

W dniach 18-20.05.2022r., w Nowym Mieście nad Pilicą, odbył się Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu, oprócz delegatów Sekcji, udział wzięli: Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu oraz Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Pan Bartłomiej Morzycki przedstawił aktualną sytuację w branży piwowarskiej. Niestety, w okresie ostatnich kilku kwartałów, kondycja polskich zakładów browarniczych znacznie się pogorszyła. Z jednej stronu pandemia i mniejsza konsumpcja piwa w pubach i restauracjach, ograniczenia w turystyce, a z drugiej podniesienie akcyzy, powoduje, że najbliższe lata będą trudne dla tej branży.

Zbigniew Sikorski podziękował Koleżankom i Kolegom z Sekcji za pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystego  Kongresu Sekretariatu w Jastrzębiej Górze. Przedstawił również, informacje z bieżącej pracy Rady Sekretariatu oraz życzył Krajowej Sekcji wielu sukcesów w dalszej działalności na rzecz członków Związku i zakładów pracy w których są zatrudnieni. 

Media społecznościowe: