WZD Sekcji Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego

W dniach 18-19 września 2019 roku, w miejscowości Złotowo, odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu
Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „Solidarność”.
Zebranie było połączone z uroczystymi obchodami 30 rocznicy powstania
sekcji.
Przedstawiono  delegatom  sprawozdanie z prac Rady Sekcji za 2018 rok
oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte.
Następnie wyznaczono kolegę Adama Urbańskiego, jako przedstawiciela
sekcji do prac w Trójstronnym Zespole ds. Branży Spożywczej.
Rozmawiano o dalszym rozwoju sekcji, przyjmowaniu nowych organizacji
zakładowych.
Nawiązano kontakt z komisją z Iławy, a za sprawą Sekretariatu, uzyskano
kontakt do kilku nowych organizacji zakładowych.
Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podjęto  uchwały:
Zaproszonymi gośćmi byli Mirosław Nowicki, jeden z założycieli Sekcji 
obecny przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski i Krzysztof Suchecki prezes Stowarzyszenia Razem dla Sportu NSZZ „Solidarnośc”.
W trakcie uroczystości pożegnano byłych wieloletnich członków Rady
Sekcji odchodzących na emeryturę: Włodzimierza Tymowicza, Henrykę
Ciukszę (którzy przybyli na miejsce) oraz Henryka Dąbrowskiego i Pawła
Herrę.

Media społecznościowe: