XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

W dniach 19-20 października 2023 r., w hali Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, odbył się wyborczy KZD NSZZ „S”. Na kadencję 2023-28 wybierano Przewodniczącego Związku i Członków Komisji Krajowej.

Delegaci po raz czwarty zdecydowali się zaufać Piotrowi Dudzie, który został wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej na nową kadencję.

„Bardzo dziękuję za zaufanie i wybór. To dla mnie wielki zaszczyt i kolejna kadencja. Ale tak jak w pierwszej kadencji, tak i w tej, nie zamierzam zmniejszać tempa, tylko tak samo, a nawet jeszcze mocniej, działać na rzecz naszego kochanego związku zawodowego Solidarność. Tak jak zawsze Piotr Duda jest sobą. Moje drzwi są dla was otwarte, macie do mnie numer telefonu. Wracamy do roboty i do przodu” – powiedział po wyborze na przewodniczącego Piotr Duda.

Wybrano również nowy skład Komisji Krajowej w kadencji 2023-28. Pełną listę członków można znaleźć tutaj: https://www.tysol.pl/a111812-tylko-u-nas-nowi-czlonkowie-komisji-krajowej-wideo

Zjazd przyjął również szereg stanowisk, jednym z nich, dotyczącym bezpośrednio Sekretariatu Spożywców, było stanowisko, którego projekt przedstawił obecny na KZD przewodniczący Rady Sekretariatu, Zbigniew Sikorski. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje w nim Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do udzielenia wszelkiej pomocy Organizacji Związkowej „S”, działającej w Mondelez Polska w Bielanach Wrocławskich, przygotowującej się do strajku generalnego. To duże wsparcia naszych Członków, którzy walczą o godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. O sprawie pisaliśmy tu: https://solidarnosc-spozywcow.pl/strajk-ostrzegawczy-w-mondelez-international/

Media społecznościowe: