Zacieśnianie współpracy ze Światową Federacją Związkową IUF

W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie asystenta Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Związkowej IUF Jamesa Ritchie ze Zbigniewem Sikorskim, przewodniczącym Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność. W spotkaniu wzięła udział również Emilia Janicka  koordynator TNC dla Polski. Podczas spotkania przewodniczący Sekretariatu przedstawił działania, które zostały zrealizowane przez Sekretariat w bieżącym roku i poinformował o najbliższych planach. Omówiono możliwości rozwoju struktury branżowej, dyskutowano o zwiększeniu roli Europejskich Rad Zakładowych i o całokształcie współpracy. James Ritchie złożył deklarację ,że Sekretariat może liczyć również na pomoc i wsparcie ze strony IUF, w przypadku podejmowanych przez naszą strukturę branżową statutowych działań w obronie interesów pracowniczych. Uzgodniono harmonogram i tematykę szkoleń jak również metody wymiany informacji i doświadczeń.

Media społecznościowe: