Zakończenie negocjacji w Żywiec Zdrój SA

W dniu 7 lutego 2022 r. przedstawiciele organizacji NSZZ „Solidarność”, działającej w firmie „Żywiec Zdrój”, porozumieli się z zarządem przedsiębiorstwa w sprawie porozumienia regulującego m. in. kwestie płacowe i czasu pracy. Istotne jest, że poza wzrostem wynagrodzeń pracowników, średnio na poziomie ok. 7%, uregulowano punkty dotyczące pracy w weekendy, jak również kwestię celów indywidualnych dla pracowników operacyjnych. Tegoroczny budżet płacowy został zwiększony o nagrody jubileuszowe, które w tym roku zostaną wypłacone po raz ostatni.

„Jest to efekt rozsądnego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami pracowników a możliwościami pracodawcy – mówi Jacek Gala, przewodniczący komisji zakładowej „S” – Ustaliliśmy, że takie rozwiązanie będzie akceptowalne przez obie strony. Jesteśmy również zadowoleni ze sposobu prowadzenia rozmów. To dobry prognostyk na przyszłość. Przed nami dużo wyzwań ponieważ polski oddział Danone, do którego należy Żywiec Zdrój, będzie przechodził zmiany organizacyjne, także w sprawach pracowniczych będzie dużo do zrobienia.”

Media społecznościowe: