Zakończenie sporu zbiorowego w Żywiec Zdrój SA

W dniu 6 lipca 2021 r., w Warszawie, podpisano porozumienie kończące spór zbiorowy w firmie Żywiec Zdrój SA należącej do grupy Danone. To dobra wiadomość dla pracowników. Zawarte porozumienie dotyczy rozwiązania sygnalizowanych wcześniej kwestii spornych: wzrostu wynagrodzeń, warunków uzyskania premii rocznej, minimalnych obsad stanowisk pracy. Porozumienie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami pracowników a stanowiskiem dyrekcji Spółki.

Wyrazem tego jest konsensus osiągnięty w kwestiach finansowych. Uzgodniono nowe warunki premii rocznej i ustalono wypłatę jednorazowej nagrody, która będzie przelana na konta pracowników wraz z wypłatą za lipiec.

Media społecznościowe: