Zawarcie porozumienia płacowego w CEDC Białystok

Informujemy, że w firmie CEDC International Sp. z o.o. oddział Białystok zostało zawarte porozumienie zawieszające spór zbiorowy z Pracodawcą i przyjmujące podwyżkę dla każdego pracownika od dnia 1.04.2020 r. Kolejna runda negocjacji płacowych planowana jest na czerwiec tego roku. Strona Związkowa przyjęła argumentacje Pracodawcy, że kolejna tura podwyżek wymaga reorganizacji budżetu oraz uwzględnienia wpływu obciążeń podatkowych, które mają być nałożone na produkty alkoholowe z końcem pierwszego półrocza.

Mówi Waldemar Kiszkiel, przewodniczący „Solidarności” w białostockich zakładach: „ Ostatnia runda negocjacji trwała aż 5,5 h, ale zakończyła się pozytywnie. Obecny sukces jest wynikiem długoterminowych przygotowań członków naszej zakładowej organizacji, wzmacniania pozycji Związku w relacji z Pracodawcą. 2-3 lata temu dostrzegliśmy tendencję Pracodawcy do marginalizowania roli Związku w zakładzie. Jako Komisja Zakładowa, wspólnie doszliśmy do wniosku że nie zgadzamy się na to. Podjęliśmy szereg działań, m. in. z pomocą przewodniczącego naszej Sekcji, Zbigniewa Sikorskiego doszło do podpisania porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem pracodawców branży spirytusowej, której członkiem jest również CEDC, a reprezentacją związkową. Wewnątrz zakładu, najistotniejsze decyzje konsultowaliśmy ze wszystkim pracownikami m. in. organizując spotkania całej załogi. Ludzie widzieli nasze zaangażowanie i doceniali fakt, że ich opinie są brane pod uwagę. Również dobrą decyzją było m. in. uchwalenie wypłaty 150 zł dziennie dla każdego członka Związku w przypadku wstrzymania wypłat podczas akcji strajkowej. Uprzedziliśmy tym samym ruch zarządu, który chciał zastraszyć pracowników perspektywą wstrzymania pensji. A co szczególnie cieszy, cała sytuacja i nasze działanie zaowocowało również wzrostem uzwiązkowienia. Na koniec 2018 r. mieliśmy 90 członków z tendencją spadkową, obecnie mamy 210 członków  z tendencją umiarkowanego wzrostu”.

O sytuacji w CEDC Białystok będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Media społecznościowe: