Zdalne posiedzenie Rady Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych

W dniu 26 marca 2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”. Omówiono sytuację w zakładach pracy, podjęto decyzję o organizacji, o ile sytuacja epidemiologiczna pozwoli, w terminie jesiennym, WZD Krajowej Sekcji. Przyjęto listę osób, które zostaną zgłoszone do odznaczeń ministerialnych z okazji 30-lecia Sekcji.

Na koniec spotkania członkowie Rady Sekcji złożyli sobie życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Media społecznościowe: