Zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 15 grudnia 2021r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu.
Rada przyjęła uchwałą nowelizację budżetu Sekretariatu na rok 2021, ustaliła również termin i miejsce uroczystego Kongresu Sekretariatu Przemysłu Spożywczego w 2022r. Podjęto decyzję, że wydarzenie będzie miało miejsce 11-13 maja 2022r. w Jastrzębiej Górze. Następnie omówiono sytuację w poszczególnych branżach. W posiedzeniu gościnnie udział wzięła Emilia Janicka, koordynator IUF na Polskę, która przedstawiła informacje ze swojej działalności.

Na koniec spotkania członkowie Rady złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku. 

Media społecznościowe: