Zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniu 23.09.2021 r., odbyło się zdalne posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Rada podjęła decyzję o przełożeniu uroczystego Kongresu Sekretariatu z października br. na maj 2022 r. Dyskutowano o sytuacji w poszczególnych Sekcjach i o powołaniu Stowarzyszenia, którego działalność koncentrowałaby się na pomocy tym z członków Organizacji Związkowych zrzeszonych w Sekretariacie, którzy dotknięci są poważnymi i trudno uleczalnymi schorzeniami. To piękna inicjatywa. O dalszych szczegółach będziemy informować.

Media społecznościowe: