Zgromadzenie Ogólne EFFAT

W dniu 15 kwietnia br., w Berlinie, odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EFFAT.

Jak poprzednio informowaliśmy na naszym portalu, w listopadzie tego roku planowany jest 6 Kongres EFFAT, który ma odbyć się w Walencji. Dlatego istotną część posiedzenia w Berlinie poświęcono na przygotowanie ram organizacyjnych i politycznych tego wydarzenia. Zatwierdzono nominacje kandydatów na stanowisko prezydenta i dwóch wiceprezydentów EFFAT. O uzyskanie poparcia na Kongresie w Walencji, ubiegać się będą Susanne Uhl z niemieckiego związku NGG, Lea Vaananen z fińskiego SEL i Christophe Kauffmann z francuskiej centrali związkowej FGA-CFDT. Członkowie Zgromadzenia ustalali priorytety polityczne na kolejną kadencją. Wszyscy byli zgodni, że dwoma najistotniejszymi zagadnieniami będzie troska o sytuację pracowników sektora rolno-spożywczego jak i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego. Pewne rozbieżności dają się zauważyć w kontekście rozłożenia akcentów pomiędzy tymi kwestiami. Przedstawiono też wyniki i plany na dalsze współdziałanie z Komisją Europejską, podkreślając mocny sprzeciw wobec planów wprowadzenia drugiego pakietu oszczędności Austerity 2.0.

Podczas Zgromadzenia analizowano również zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej. Wprowadzanie nowych dyrektyw, szczególnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Ta dyrektywa, wraz z przepisami o zachowaniu przez przedsiębiorstwa należytej staranności (CSDD) może znacząco wzmocnić pozycje związków zawodowych w firmach ponadnarodowych. W jaki sposób można wykorzystać to narzędzie mówił zebranym delegatom Sig Vitols, badacz ETUI, który konsultował z naszej, związkowej strony, tworzenie m. in. dyrektywy CSRD.

Na posiedzeniu Sekretariat Spożywców reprezentował przewodniczący Rady Zbigniew Sikorski, a obecna była również, blisko współpracująca z Sekretariatem, Emilia Janicka, koordynatorka IUF w Polsce.

Media społecznościowe: