Zgromadzenie Ogólne EFFAT

W dniu 22.11.2021 r., odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne EFFAT. Głównymi tematami posiedzenia były prezentacje raportów z tegorocznych działań Federacji i planów na rok następny, które przedstawił sekretarz generalny EFFAT, Kristjan Bragason. Rozmawiano również o zachodzącej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, cyfryzacji branży spożywczej i zagrożeniach jak i szansach z tego wynikających. Przewodniczący Rady KSPS NSZZ „S”, Zbigniew Sikorski, zwrócił uwagę na konieczność redefinicji założeń strategii Fit for 55, która stanowi zagrożenie dla podstaw ekonomicznych Unii Europejskiej. Podkreślił również konieczność wzmacniania więzi pomiędzy afiliowanymi w EFFAT centralami związkowymi, apelując do Koleżanek i Kolegów z krajów Europy Zachodniej o większą solidarność i współpracę m. in. w kwestiach związanych z tworzeniem Europejskich Rad Zakładowych.

Uczestnicy zgromadzenia zaakcentowali również znaczenie rokowań zbiorowych i dialogu społecznego jako jednego z filarów funkcjonowania społeczeństw współczesnej Europy.

W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa polskich związkowców z Sekretariatu Spożywców. Dzięki temu byliśmy, jedną z dwóch, najliczniej reprezentowanych nacji na tym wydarzeniu.

Media społecznościowe: