Zmiany w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SM Mlekpol w Grajewie.

W dniu 13-go marca br. odbyły się wybory nowych władz Komisji Oddziału NSZZ „Solidarność” ZPM/O Radom podczas, których dotychczasowa przewodnicząca Agnieszka Nowocień została wybrana na nową kadencję. Następnie 18-go marca br., odbyły się wybory w całej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SM Mlekpol w Grajewie. Zebrani delegaci uznali, że najwłaściwszą osobą do pełnienia roli przewodniczącej, również na poziomie centralnym Organizacji, będzie Agnieszka Nowocień.

Gratulujemy!

Media społecznościowe: