Związkowe spotkanie pracowników Mondelez

W dniach 2-3 marca br., w Genewie, odbyło się spotkanie przedstawicieli 18 organizacji związkowych działających w firmie Mondelez na całym świecie.

Spotkanie odbyło się  pod auspicjami IUF, prowadziła je sekretarz generalna konfederacji Sue Longley. Zebrani związkowcy zastanawiali się w jaki sposób strona pracownicza może odpowiedzieć na politykę zarządu centralnego koncernu, który dokonuje akwizycji na unijnym rynku cukierniczym, przejmując te zakłady w których nie ma związków zawodowych, jednocześnie podejmując działania, mające marginalizować już istniejące organizacje związkowe. Dodatkowo bulwersuje fakt wypłaty sutych dywidend akcjonariuszom przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy podwyżki wynagrodzeń pracowników są na poziomie znacząco poniżej progu inflacji, lub, tak jak w Niemczech, wynoszą 0%.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele polskich pracowników: Emilia Janicka, koordynatorka IUF na Polskę i Ryszard Biedziak z organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” z fabryki Mondelez w Jankowicach k./Poznania.

Dodatkowym akcentem spotkania było poparcie akcji organizowanej przez KK NSZZ „Solidarność” pomocy dla bezprawnie uwięzionych przez reżim Łukaszenki białoruskich działaczy związkowych. Przypomnijmy, akcja polega na wysyłaniu  kartek pocztowych do Ambasady Republiki Białorusi w Polsce z żądaniem ich uwolnienia.

Media społecznościowe: