Jak rozwijać związkową Organizację Zakładową?

Wzrost uzwiązkowienia, sposób organizacji pracy komisji zakładowej, zachęcanie ludzi młodych aby organizowali się w związku zawodowym, umiejętność utrzymania odpowiednich relacji z pracodawcą i wypracowania silnej…

Czytaj więcej...

Raport nr 1

RAPORT W dniu 27/02/2020 r.  w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ,  odbyło się I posiedzenie Sektorowej Rady…

Czytaj więcej...

Biblioteka

Zapraszamy wkrótce!

Czytaj więcej...