„Spojrzenie w lustro. Co członkowie ERZ myślą o swoich Radach.”

Pod tym hasłem odbyła się w Brukseli w dniach 11-12 lutego konferencja oceniająca kondycję Europejskich Rad Zakładowych. Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Europejskie Centrum…

Czytaj więcej...

„Solidarność” na kryzys: Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy w „Tarczy antykryzysowej”

Przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy – zasady i warunki wprowadzenia. „Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmach, które doświadczyły przestoju ekonomicznego…

Czytaj więcej...

„Solidarność” na kryzys: Porozumienia w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Rozwiązania przewidziane w ustawie antykryzysowej mają różnorodny charakter. Poniżej koncentrujemy się na tych najistotniejszych z punktu widzenia pracowników. Wprowadzeniu przestoju ekonomicznego i obniżenia lub zmiany…

Czytaj więcej...

Regulacje „Tarczy antykryzysowej” a związek zawodowy

Część 1 Z dniem 1 kwietnia br. wszedł w życie rządowy program walki z ekonomicznymi skutkami pandemii. Poniżej przekazujemy istotne informacje dotyczące zapisów „tarczy antykryzysowej”….

Czytaj więcej...

Jak rozwijać związkową Organizację Zakładową?

Wzrost uzwiązkowienia, sposób organizacji pracy komisji zakładowej, zachęcanie ludzi młodych aby organizowali się w związku zawodowym, umiejętność utrzymania odpowiednich relacji z pracodawcą i wypracowania silnej…

Czytaj więcej...

Raport nr 1

RAPORT W dniu 27/02/2020 r.  w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ,  odbyło się I posiedzenie Sektorowej Rady…

Czytaj więcej...

Biblioteka

Zapraszamy wkrótce!

Czytaj więcej...