Władze

RADA SEKRETARIATU
Przewodniczący Rady Sekretariatu
ZBIGNIEW SIKORSKI


Zastępca Przewodniczącego
JAN HAŁAŚ


Zastępca Przewodniczącego
PIOTR FABIAŃSKI


Zastępca Przewodniczącego

Skarbnik
ANDRZEJ NOWACKI


Sekretarz
EUGENIUSZ ŚWIĘCICKI


Członek Prezydium
DARIUSZ GŁOGOWSKI


Członek Prezydium
CEZARY KOŁODZIEJSKI


Członek Prezydium
TERESA KOWALSKA


BARBARA BZOWSKA

BARTOSZ KOMUDA

WITOLD GALIK

STANISŁAW LUBAŚ

EUGENIUSZ GRODECKI


JACEK ŁABĘDZKI


DARIUSZ SKOREK


Komisja Rewizyjna:
PRZEWODNICZĄCA: KATARZYNA GRYCIUK
ADAM BARANOWSKI, ZBIGNIEW JAKUBOWSKI, ANNA POPŁAWSKA, MARCIN PUC