Kontakt

Kontakt
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ Solidarność

Adres:
ul. Prosta 30
00-838 Warszawa

List: spspoz@solidarnosc.org.pl
Telefon: (+48 22) 827 92 38
Faks: (+48 22) 827 92 38

Informacje: NIP: 526-24-86-822
REGON: 012956568