Newsletter Rady ds. kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości. Grudzień 2020

Przeczytaj newsletter – grudzień 2020…>>

Czytaj więcej...

Badanie w ramach projektu Branżowy Bilans kapitału Ludzkiego II – branża wysokiej jakości. Raport metodologiczny, listopad 2020

Zobacz raport…>>

Czytaj więcej...

Newsletter Rady ds. kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości. Wrzesień 2020

Przeczytaj newsletter – wrzesień 2020…>>

Czytaj więcej...

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych

Zobacz raport…>>

Czytaj więcej...

Raport: Rynek pracy –czerwiec 2020

Zobacz raport…>>

Czytaj więcej...

Kształcenie zawodowe a COViD-19

Zobacz prezentację…>>

Czytaj więcej...

Zintegrowana Strategia Umiejętności Zintegrowany System Kwalifikacji

Zobacz prezentację…>>

Czytaj więcej...

Newsletter Rady ds. kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości

Przeczytaj newsletter – maj 2020…>>

Czytaj więcej...

Wytyczne dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Przeczytaj wytyczne…>>

Czytaj więcej...

Raport nr 1

RAPORT W dniu 27/02/2020 r.  w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ,  odbyło się I posiedzenie Sektorowej Rady…

Czytaj więcej...