Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej...

Zdalne posiedzenie Trójstronnego Zespołu d/s Branży Spożywczej

W dniu 14.04.2022r., odbyło się zdalne posiedzenie trójstronnego zespołu branżowego zajmującego się sektorem spożywczym. Głównymi tematami omawianymi na posiedzeniu były: Informacja wiceministra Andrzeja Śliwki z…

Czytaj więcej...

Spotkanie Przewodniczących Rad Sekretariatów Branżowych

W dniu 11.04.2022r., w Warszawie, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Rad Sekretariatów Branżowych. Do spotkania…

Czytaj więcej...

Konsekwencje wojny na Ukrainie dla przemysłu spożywczego

W dniu 31.03.2022r., odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszonych w EFFAT. Tematem spotkania były konsekwencje dla europejskiej branży rolno-spożywczej będące wynikiem rosyjskiej agresji…

Czytaj więcej...

Trwa akcja „W Rodzinie Siła”

W dniu 30.03.2022r., w biurze KK NSZZ „S” w Warszawie, odbyło się spotkanie przewodniczącego Rady Sekretariatu z Panem Bartłomiejem Morzyckim – dyrektorem generalnym Związku Pracodawców…

Czytaj więcej...

EFFAT potępia rosyjską agresję na Ukrainę

Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Agroturystyki (EFFAT), w której afiliowany jest Sekretariat Spożywców, potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Jak czytamy w stanowisku…

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Sekretariatu

W dniach 23-24.03.2022r., w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu. W końcu, członkowie Rady, po długiej, covidovej przerwie mogli spotkać się na spotkaniu stacjonarnym.Podczas obrad,…

Czytaj więcej...

Stanowisko Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w firmie Danone

Organizacje zakładowe NSZZ „S” działające w polskich filiach koncernu Danone, wezwali zarząd centralny firmy do zaprzestania jakiejkolwiek działalności biznesowej „Danone” na terenie Federacji Rosyjskiej oraz…

Czytaj więcej...

Członkowie Sekretariatu pomagają uchodźcom

Organizacje zrzeszone w Sekretariacie Spożywców aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom, których, jako NSZZ „Solidarność”, przyjęliśmy do związkowych ośrodków wypoczynkowych w Spale i Jarnołtówku. Szczególnie…

Czytaj więcej...

Służba przy Grobie bł. Księdza Jerzego

W dniach 11-12.03.2022r., służbę przy Grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko pełnili przedstawiciele Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” –  Mirosław Nowicki i Waldemar…

Czytaj więcej...