„Dość dyskryminowania pracowników”- demonstracja – 4 kwietnia

4 kwietnia 2019 roku NSZZ „Solidarność” organizuje demonstracje pod urzędami wojewódzkimi w całej Polsce.

NSZZ „Solidarność”

Domagamy się m.in.:

• podwyżek w sferze finansów publicznych,

• wprowadzenia kryterium stażowego

uprawniającego do przejścia na emeryturę

bez względu na wiek,

• odmrożenia wskaźnika naliczania

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• systemowych rozwiązań stabilizujących

ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu

energochłonnego

(bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku

o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),

• niewliczania do minimalnego

wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.

Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ Solidarność


Media społecznościowe: